+48 605 573 651
Change language

WYSZUKAJ WYCIECZKĘ

Ponad 5000 wyselekcjonowanych ofert

REZERWACJA BILETÓW

Statki, autobusy, samoloty, pociągi, wydarzenia

NASZA OFERTA

Wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy narciarskie

CHORWACJA

POTRZEBUJESZ NOCLEGU DLA GRUPY/ OSÓB INDYWIDUALNYCH?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: tel.: 605 573 651 / e-mail: biuro@rajskiewrota.pl

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI:
- termin noclegu
- kraj, region, miejscowość
- standard, rodzaj zakwaterowania
- ilość osób oraz strukture pokoi

OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ W CIĄGU 24h LUB SZYBCIEJ!

*NOCLEGI TRANZYTOWE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH
*POBYTY WYPOCZYNKOWE

 

OPIS KRAJU:

CHORWACJA
(Republika Chorwacji)
Stolica: Zagrzeb
Waluta: kuna chorwacka (HRK), 1 HRK = 100 lipa;
Język urzędowy: chorwacki
Inne języki: serbski, niemiecki, włoski (Istria)

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają osoby, które:
są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);
posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki z punktu 1, 2 i 3.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania, itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu podróży oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).
Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład.
Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie może być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni). Jeżeli przeciwko cudzoziemcowi jest prowadzone postępowanie karne lub wykroczeniowe, właściwe organy mogą tymczasowo zatrzymać jego paszport lub dowód osobisty, wydając w zamian pisemne zaświadczenie.
Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie uwiarygodnione pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Uwaga! Zaleca się także, aby osoby przybywające do Chorwacji, zwłaszcza tzw. tanimi liniami lotniczymi, w wypadku odwołania lotu, były przygotowane finansowo do ewentualnego pokrycia kosztów alternatywnego powrotu do kraju (sugerowana - min. Kwota 200 Euro/os. w gotówce lub na karcie płatniczej lub kredytowej).

PRZEPISY CELNE
Zgodnie z prawem unijnym nie trzeba udowadniać, że alkohol i wyroby tytoniowe są przeznaczone na własny użytek (a nie w celach handlowych), jeżeli nie przekraczają one podanych ilości:
800 papierosów
400 cygaretek
200 cygar
1 kg tytoniu
10 litrów wyrobów spirytusowych
20 litrów wina alkoholizowanego
90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)
110 litrów piwa.

Za tytoń lub alkohol, który mieści się w granicach ilościowych dla użytku własnego, w państwie UE, do którego się udajemy nie musimy płacić akcyzy.
W związku z przypadkami chorób epidemicznych na granicy chorwackiej mogą okresowo obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Nie wolno wwozić materiałów pirotechnicznych.
Przy wwozie psów i kotów konieczny jest paszport dla zwierzęcia wraz z zaświadczeniem o szczepieniach. Zwierzę powinno posiadać mikroczip lub tatuaż identyfikacyjny.
Przepisy chorwackie zezwalają na przywóz przez odwiedzających leków, także leków zawierających substancje narkotyczne, tylko w ilości niezbędnej na czas pobytu w Chorwacji, i tylko w wypadku posiadania dokumentacji medycznej (informacja o chorobie, recepta) uzasadniającej konieczność zażywania leku (lista substancji objętych ograniczeniem - www.poslovniforum.hr/zakoni/zszod03.asp). Za niedostosowanie się do przepisu grożą poważne konsekwencje prawne.
Gotówka: podróżując po krajach UE z gotówką w wysokości 10.000 Euro lub większą albo równowartością tej kwoty w innej walucie należy ten fakt zgłosić organom celnym.

UBEZPIECZENIE
Wskazane jest ubezpieczenie się na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Przy ubezpieczeniach podróżnych zaleca się rozszerzenie polisy o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju, a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Przed wyjazdem do Chorwacji zaleca się zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA.
W Chorwacji honorowane są karty EKUZ i na ich podstawie turyści z Polski w nagłych przypadkach objęci są bezpłatną podstawową opieką medyczną. Bezpłatna (lub odpłatna w wysokości symbolicznej) opieka medyczna przysługuje w ograniczonym zakresie, tylko w nagłej sytuacji, jako pierwsza niezbędna pomoc (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Płaci się tylko tzw. "partycypację” podobnie jak obywatele chorwaccy (ok. 1-4% kosztu wizyty). Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotu kosztów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.
Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającego pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Koszt prywatnej standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 20-30 EUR, a pobytu w szpitalu - ok. 50 EUR na dobę (bez kosztów ew. operacji oraz leków). Apteki czynne w godz. 8.00-19.00 w dni robocze oraz do godz. 14.00 w soboty; w większych miastach są apteki dyżurne, czynne całą dobę.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Turysta powinien obowiązkowo posiadać dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym i ważne ubezpieczenie OC. Nie jest wymagana tzw. Zielona Karta, ale w przypadku wyjazdu do Dubrownika, kiedy dwukrotnie przekracza się granicę Bośni i Hercegowiny jest ona wymagana.
Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:
zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promili, dla pozostałych - 0,5 promila). Nieprzestrzeganie powyższego przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100 EURO), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free, 
obowiązek posiadania kasku dla uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi),
obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,
obowiązek posiadania w pojeździe kamizelek odblaskowych dla kierowcy i pasażerów, trójkąta ostrzegawczego i apteczki,
dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:

- na autostradach do 130 km/godz.
- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.
- na pozostałych drogach do 90 km/godz.
- w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.
- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz.

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby poruszające się po drogach w Chorwacji wypożyczonymi skuterami i mopedami - przy braku doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów niezwykle łatwo spowodować wypadek.
Informacje o stanie na drogach w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoski umieszczone są na bieżąco aktualizowanej stronie internetowej: http://www.hak.hr; http://map.hak.hr/
Telefon awaryjny do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1987
Przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24
Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8.03, 14.03, 20.03 oraz w niedzielę o 9.03; w programie II latem co godzinę podaje wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.
Uwaga: obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym, natomiast zaleca się korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Parkowanie w centrach miast oprócz tego, że jest płatne, to jest niezwykle uciążliwe, szczególnie w przy obiektach zabytkowych. Sugeruje się pozostawianie samochodów na dużych parkingach poza centrami miast. Zaleca się - jeśli jest to możliwe - korzystanie z autostrad mimo, że są płatne, ale za to dużo bezpieczniejsze. Opłaty przyjmowane są i w kunach, i w euro, przy czym w tym drugim przypadku najczęściej reszta wydawana jest w kunach. Wprawdzie za autostrady się płaci, ale podróżuje się szybko i sprawnie, choć trzeba uważać na utrzymywanie dozwolonej prędkości jazdy. Na autostradach spotyka się dużo nieoznakowanych samochodów policyjnych tzw. "ścigaczy". Przy czym nie należy sugerować się nagminnym przekraczaniem prędkości przez kierowców chorwackich. Obcokrajowcom jest bardzo trudno "negocjować" z patrolem policji. W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria trzeba zwracać uwagę na silne wiatry, co zdarza się niestety dość często, nie tylko w sezonie jesienno-wiosennym. Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na przejazdy w górach na wiaduktach i mostach (oznakowanie podobne jak na lotniskach). Przy bardzo silnych wiatrach, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych często zamykane są wybrane odcinki autostrad.
W chorwackim Kodeksie Drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności zagrożone są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez wpłatę na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń, a na czas oczekiwania na rozprawę (rozprawa ma miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję, poddanie się postępowaniu sądowemu (Sąd ds. Wykroczeń - Prekršajni sud) pozostaje skuteczną drogą przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Zaleca się dołożenie starań w celu zapewnienia obecności świadków wydarzenia na rozprawie sądowej. Nie należy poddawać się sugestiom dot. zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.
Począwszy od 1 stycznia 2013 r. brawurową jazdę (jazdę pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazdę w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia traktuje się jako przestępstwo i sankcjonuje karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).
Wybierając się autem za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. Zaletą takiej polisy jest to, że np. podczas awarii pojazdu w trakcie podróży samochodem, dzwonimy do naszego operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. Oczywiście trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami na połączenia telefoniczne, ale ustalamy wszystkie szczegóły w ojczystym języku i nie musimy nerwowo dzwonić do znajomych, czy szukać warsztatu samochodowego na własną rękę. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Uwaga firmy transportowe
W związku z ponawiającymi się przypadkami interwencji kierowców polskich przewoźników w Referacie Konsularnym lub Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu w sprawie nakładanych na nich wysokich kar przez chorwacką inspekcję transportową z powodu nieposiadania przez nich zezwoleń transportowych lub posiadania niewłaściwych (np. bilateralnych zamiast zezwoleń na kraje trzecie) pragniemy poinformować, że jakiekolwiek interwencje w sprawie uchylenia kar są bezskuteczne. Nie ma także możliwości zakupu zezwoleń na przejściach granicznych, ponieważ jest to niezgodne z zawartą dwustronną umową międzyrządową o międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie transportu z Republiki Chorwacji do krajów trzecich lub/i w drugą stronę bez zezwolenia (a takowe zezwolenie musi być obowiązkowo potwierdzone przez Urząd Celny i powinno znajdować się w pojeździe podczas jazdy na terytorium Republiki Chorwacji - artykuł 79, ustęp 1 i 4 chorwackiej Ustawy o Transporcie Drogowym) grozi nałożeniem wysokich kar pieniężnych. Za postępowanie niezgodne z ww. postanowieniami na osobę fizyczną nałożyć można karę w wysokości od 15 000 do 20 000 HRK, a na osobę prawną od 20 000 do 100 000 HRK. Jednocześnie informujemy, iż w ciągu 8 dni od dnia otrzymania mandatu przysługuje prawo do odwołania się od takiej decyzji. Jeżeli kierowca nie przekroczył granicy Republiki Chorwacji a tylko czekał na granicy, można to odnotować w odwołaniu. Pragniemy także poinformować, że Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu pośredniczy w kontaktach między Ministerstwem Infrastruktury, a tutejszą administracją rządową oraz przesyła do kraju przydzielane przez tutejsze Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury zezwolenia transportowe, ale nie może ingerować lub wpływać na zmiany decyzji tutejszej administracji transportowej. Dlatego pragniemy uczulić przewoźników na potrzebę przestrzegania ustalonych zasad nabywania zezwoleń transportowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego Ministerstwa Infrastruktury. Warszawa ul. Prosta 69, informacja tel. 004822/5729717 e-mail : botm@botm.gov.pl. Na stronie internetowej BOTM można zapoznać się z rodzajami zezwoleń transportowych wymaganych w obrocie towarowym z Chorwacją (www.botm.gov.pl). Wyjątkowo nie są wymagane zezwolenia transportowe na przewóz towarów pojazdami o ładowności nieprzekraczającej 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń. Należy pamiętać, iż podczas podróży do Dubrownika i jego okolic przejeżdża się przez terytorium Bośni i Hercegowiny. Odcinki autostrad mogą być czasowo zamykane ze względu na silny wiatr, szczególnie w drodze z Zagrzebia na Istrię i do Dalmacji.

BEZPIECZEŃSTWO
Chorwacja jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Kradzieże i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Należy jednak unikać pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach i w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych. Chorwacja nie jest stroną Międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione. W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Z ostrożnością należy traktować oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.), ponieważ prawo chorwackie nie wymaga od osób prowadzących takie przedsięwzięcia żadnych świadectw kwalifikacji. Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji wskazane jest poruszanie się wyznaczonymi szlakami. Należy chronić się przed występującymi masowo w lasach kleszczami, a podczas kąpieli morskich unikać meduz (często bardzo bolesne poparzenie może wywołać problemy z oddychaniem, wymioty lub utratę świadomości) oraz jeżowców. Zalecana jest kąpiel ze specjalnymi (gumowymi lub plastykowymi) butami wyposażonymi w grube podeszwy, szczególnie na skalistych i kamiennych plażach. W terenach trudnodostępnych można spotkać jadowite węże. Szczególnie niebezpieczne są dwa gatunki żmij (nosoroga zwana w Chorwacji poskokiem oraz zygzakowata, po chorwacku: riđavka). Zalecamy ostrożność. Żmija atakuje w sytuacji swojego zagrożenia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Cudzoziemcy mogą realizować płatności kartami kredytowymi lub płatniczymi a także czekami podróżnymi większości znanych banków i agencji turystycznych. Euroczeki i czeki bankowe należy wymieniać na kuny. Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz licznych punktach wymiany (Mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00, w soboty do godz. 13.00. Banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.
Nurkowanie dozwolone jest jedynie w wyznaczonych akwenach bądź z wykupionym zezwoleniem na nurkowanie poza nimi. W parkach narodowych nurkowanie bez specjalnego zezwolenia chorwackiego Ministerstwa Ochrony Środowiska jest niedozwolone.
Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed podjęciem żeglugi skontaktować się z najbliższym kapitanatem (lučka kapetanija) w celu wniesienia obowiązkowych opłat (wykup winiety), przedstawienia listy załogi itp. (zwolnione są kajaki, rowery wodne oraz jednostki poniżej 3 m długości z silnikiem do 5 kW mocy). Przewóz pasażerów niezgodnie z określonymi limitami lub innymi przepisami na jachtach i łodziach motorowych traktowany jest rygorystycznie i grozi nawet przepadkiem łodzi na rzecz skarbu państwa.
Przestrzega się przed pochopnym korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych, ze względu na ryzyko oszustwa. Zalecana jest także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych zamieszczanych na stronach internetowych przez właścicieli apartamentów w Chorwacji. Wycofanie wpłaconej zaliczki w przypadku zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia), czy w związku z nieodpowiednim standardem miejsca zakwaterowania może okazać się niemożliwe.
Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.
W upalne dni nie wolno dopuścić do pozostawania osób - zwłaszcza dzieci - w samochodach na postoju dłużej, niż to jest niezbędne. Zbyt długie przebywanie w nagrzanym pojeździe może zagrażać zdrowiu i życiu!
Polscy policjanci w Zadarze. W okresie sezonu turystycznego, w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia w Zadarze nad Wybrzeżem Adriatyku, w ramach projektu Bezpieczny sezon turystyczny, służbę będą pełnić dwaj polscy policjanci. Wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami, w ramach patrolu międzynarodowego będą uczestniczyć w patrolach na plażach, ulicach miasta oraz na drogach w okolicach Zadaru. Polscy policjanci wpływają pozytywnie na właściwe postępowanie miejscowej policji w sytuacjach kolizyjnych z udziałem obywateli RP.
W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego specjalnymi miejscami. Grzywna za złamanie tego przepisu może wynosić nawet 130 Euro.
Sposoby na zapobieganie kradzieży na plaży, opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

- Osoby przyjeżdżające na plażę samochodami, powinny pozamykać wszystkie okna oraz drzwi pojazdu i nie zostawiać w nim żadnych wartościowych przedmiotów na widocznym miejscu;
- Osoby przyjeżdżające na plażę rowerem, powinny zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą przywiązując go do ogrodzenia, drzewa lub innego przedmiotu umocowanego na stałe;
- Na plażę należy zabierać tylko najpotrzebniejsze przedmioty i jedynie niezbędną ilość pieniędzy,
-Dokumentów osobistych i pieniędzy nie należy przechowywać w jednym miejscu, podobnie karty bankomatowej i zapisanego numeru PIN;
- Jeżeli nie ma takiej potrzeby, pieniędzy ani wartościowych przedmiotów nie należy pokazywać innym;
- Klucze z nazwami lub numerami apartamentów, pokoi lub pojazdów należy przechowywać w szczególnie bezpiecznym miejscu;
- Rzeczy osobistych nie należy zostawiać bez nadzoru;
- Należy zachować ostrożność wobec nachalnych osób oferujących swoją pomoc - nie wszystkie mają dobre intencje;
- W przypadku kradzieży należy najpierw przeszukać okolicę, a w przypadku odnalezienia portfela schować go do torby foliowej i zgłosić na policję (co może pomóc w odnalezieniu śladów), a o zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować policję dzwoniąc pod numer telefonu 192.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

ŹRÓDŁO: http://poradnik.poland.gov.pl/

Rezerwacje hoteli w Europie

Prowadzimy rezerwacje hoteli na terenie krajów Europy dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
Dysponujemy szeroką ofertą komfortowych obiektów hotelowych w zróżnicowanym standardzie i kategoriach (hotele 1-5 gwiazdkowe, pensjonaty, hostele, motele, agroturystyka, apartamenty i wille na wynajem).
Zamówienia przyjmujemy telefoniczie lub drogą mailową.

POTRZEBUJESZ NOCLEGU? ZADZWOŃ! NAPISZ!
KONTAKT Z NAMI: tel.: 605 573 651 / e-mail: biuro@rajskiewrota.pl

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI:
- termin noclegu
- kraj, region, miejscowość
- standard, rodzaj zakwaterowania
- ilość osób oraz strukture pokoi

OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ W CIĄGU 24h!

Partnerzy

Strona stworzona przez webx.pl - tworzenie stron www
© 2013-2018 rajskiewrota.pl - biuro podróży, Wszelkie prawa zastrzeżone.