+48 605 573 651
Change language

WYSZUKAJ WYCIECZKĘ

Ponad 5000 wyselekcjonowanych ofert

REZERWACJA BILETÓW

Statki, autobusy, samoloty, pociągi, wydarzenia

NASZA OFERTA

Wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy narciarskie

CZECHY

POTRZEBUJESZ NOCLEGU DLA GRUPY/ OSÓB INDYWIDUALNYCH?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: tel.: 605 573 651 / e-mail: biuro@rajskiewrota.pl

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI:
- termin noclegu
- kraj, region, miejscowość
- standard, rodzaj zakwaterowania
- ilość osób oraz strukture pokoi

OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ W CIĄGU 24h LUB SZYBCIEJ!

*NOCLEGI TRANZYTOWE DLA GRUP I OSÓB INDYWIDUALNYCH
*POBYTY WYPOCZYNKOWE
*POBYTY NARCIARSKIE

 

 

OPIS KRAJU:

CZECHY
(Republika Czeska)
Stolica: Praga
Waluta: korona czeska (CZK), 1 CZK
Język urzędowy: czeski
Inne języki: słowacki

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.
W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt. Przy pobycie dłuższym (np. z powodu zatrudnienia, studiów, prowadzenia działalności gospodarczej) obywatel UE może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty czasowego pobytu. Wniosek taki należy złożyć do właściwej ze względu na miejsce pobytu jednostki policji ds. cudzoziemców.

PRZEPISY CELNE
Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Na terenie Republiki Czeskiej posiadanie wwóz, wywóz i udostępnianie jakiejkolwiek, nawet minimalnej ilości narkotyków czy środków odurzających jest niezgodne z obowiązującym prawem i podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

UBEZPIECZENIE, SŁUŻBA ZDROWIA
Od 1 stycznia 2006 r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła dotychczasowy druk E111, umożliwiający obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do najbliższego oddziału NFZ w Polsce. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.
Wizyta u lekarzy i wystawianie recept są odpłatne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy.

Kierujący pojazdem zobowiązany jest do:
używania świateł mijania przez cały rok,
jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach),
przewożenia dzieci poniżej 150 cm wzrostu oraz 36 kg wagi w specjalnych fotelikach bezpieczeństwa,
posiadania w wyposażeniu samochodu apteczki, kamizelki odblaskowej, trójkąta odblaskowego, kompletu zapasowych żarówek - po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu, bezpieczników do auta - po jednym z każdego rodzaju, klucza do kół i podnośnika do auta, koła zapasowego lub w przypadku braku koła zapasowego kompletu naprawczego do opon,
w okresie od 1 listopada do 1 marca poruszania się pojazdem wyposażonym w opony zimowe,
korzystania z zestawu głośno mówiącego podczas jazdy,
w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu umożliwiającego przejazd pojazdów ratowniczych,
powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód w kolizji drogowej wobec osób trzecich lub powstania szkód przekraczającej wartość 100.000 CZK,
bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych,

Za niestosowanie się do obowiązków kierującemu pojazdem grozi mandat do 5.000 CZK

Prawo czeskie zabrania:
używania w pojeździe antyradarów,
zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,
korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego,

Za niestosowanie się do zakazów kierującemu pojazdem grozi mandat do 10.000,-CZK

Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1.500-10.000 CZK.
Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):
130 km/h na autostradach na terenie Republiki Czeskiej,
50 km/h w terenie zabudowanym,
90 km/h poza terenem zabudowanym.

Za łamanie przepisów ruchu drogowego cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25.000-30.000 CZK.
Dopuszczalne stężenie alkoholu: 0,0 promila. Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50.000,-CZK. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.
W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5.000 do 50.000 CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary, ale nie więcej niż wynosi maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę do czasu jej uiszczenia.

Na przejazd drogami szybkiego ruchu i autostradami konieczne jest wykupienie winiety.
Pojazdy do 3,5T:
winieta 10-dniowa - 310,-CZK,
winieta miesięczna - 440,-CZK,
winieta roczna - 1500,-CZK

Naklejenie winiety na przedniej szybie pojazdu musi być zgodne z instrukcją zawartą na naklejce. Kupon uważa się za nieważny w przypadku:
braku odcinka kontrolnego,
przy naklejeniu winiety w złym miejscu,
nie naklejenia kuponu na szybie.

Jednocześnie winiety które straciły ważność muszą być usunięte z przedniej szyby pojazdu. Winiety można kupić na przejściach granicznych, stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych. W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych myto. Każdy pojazd opłacający myto musi posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID, które jest przypisane do konkretnego pojazdu (nie może być przeniesione do innego), a które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i dokonuje obliczenia wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest po przejechaniu pojazdu przez punkt kontroli. Koszt zależy od typu pojazdu, długości odcinka trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje dotyczące poboru opłat na terenie RCz dostępne są na stronie: http://mytocz.eu/pl/

Średnie ceny paliw (za litr): Pb95-39,20,-CZK, ON-38,40,-CZK, LPG-18,90,-CZK

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Z uwagi na częste kradzieże należy zachować ostrożność i szczególnie chronić dokumenty oraz pieniądze w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, w sklepach i na terenie popularnych obiektów turystycznych, a także w pociągach międzynarodowych przejeżdżających przez terytorium Republiki Czeskiej. Równie często zdarzają się kradzieże i włamania do samochodów.
W przypadku utraty dokumentów podróży (dowód osobisty lub paszport) należy powiadomić najbliższy komisariat policji oraz zgłosić się do Wydziału Konsularnego w celu zgłoszenia utraty dokumentu/ów podróży (dowód osobisty, paszport).

ŚWIĘTA
Dni wolne i święta: 1 stycznia, 1 maja, 8 maja, 5-6 lipca, 28 września, 28 października, 17 listopada, 24-26 grudnia.

PRZYDATNE INFORMACJE:
Polski złoty jest wymienialny w większości kantorów (směnarna) w Pradze i na Morawach.
Telefony dyżurne: policja 158, pogotowie 155, nr ogólny 112.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

 

 

ŹRÓDŁO: http://poradnik.poland.gov.pl/

Rezerwacje hoteli w Europie

Prowadzimy rezerwacje hoteli na terenie krajów Europy dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
Dysponujemy szeroką ofertą komfortowych obiektów hotelowych w zróżnicowanym standardzie i kategoriach (hotele 1-5 gwiazdkowe, pensjonaty, hostele, motele, agroturystyka, apartamenty i wille na wynajem).
Zamówienia przyjmujemy telefoniczie lub drogą mailową.

POTRZEBUJESZ NOCLEGU? ZADZWOŃ! NAPISZ!
KONTAKT Z NAMI: tel.: 605 573 651 / e-mail: biuro@rajskiewrota.pl

PROSIMY O PODANIE INFORMACJI:
- termin noclegu
- kraj, region, miejscowość
- standard, rodzaj zakwaterowania
- ilość osób oraz strukture pokoi

OTRZYMASZ ODPOWIEDŹ W CIĄGU 24h!

Partnerzy

Strona stworzona przez webx.pl - tworzenie stron www
© 2013-2018 rajskiewrota.pl - biuro podróży, Wszelkie prawa zastrzeżone.